София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Димитър Арнаудов
Доцент д-р, Ръководител катедра

Димитър Арнаудов <br> Доцент д-р, Ръководител катедра

Контакти

02 965-2204 dda@tu-sofia.bg 1400а

Дисциплини:

Бакалаври - ТЗУ, ЕТС

 

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
  • Преобразуватели за електротехнологии.
  • Преобразуватели за системи за съхранение на енергия.

 

Публикации:

Stand for Testing of Bi – Directional Converters in Photovoltaic Systems

Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия

 

Modelling and Control of a Grid-connected PV System for Smart Grid Integration

 

 

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Каб. 1405

В 16,00 ч. -17,00 ч.

С 10,30 ч.-11,30 ч

Ч 9,30 ч. – 10,30 ч..

П 10,00-17,30

В 10,00-17,00

С 8,30-17,30

Ч 9,30-16,30

П 9,30-13,30

Понеделник

Лаб. упр. 13,45 – 17,30, зала 1365

Сряда

Лекция 08,30-10,30, зала 3239

Лекция 13,45-15,30, зала 1208

Четвъртък

Лекция 13,45 – 15,30, зала 9223

Върнете се назад