София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Михаил Анчев
Професор дтн.

Михаил Анчев <br> Професор дтн.

Контакти

02 965-3321;02 965-2448 antchev@tu-sofia.bg 1401

Дисциплини:

Бакалаври - СЕУ

Магистри - ЕЕП, СЕПСВИ

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия.
  • Микропроцесорни електронни регулатори.
  • Електронни енергийни преобразуватели с подобрени показатели по отношение на захранващата мрежа.
  • Преобразуватели с отдаване на енергия в захранващата мрежа.

 

 

 Публикации:

 

 Computer Investigation of Three phase Clarke-Maximum (maximum p,q) Trigonometrical PLL for Grid Connected Power Converters

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Каб. 1401

П 11,30 ч.-13,30ч.

С 14,00 ч.-16,00 ч.

П  11,30-15,30

В 14,30-18,30

С 10-16

Ч 10,30-14,30

П 7,30-11,30

Понеделник

Лекция 13,45 – 15,30, зала 2200

Вторник

Лаб.упр. 15,45-18,30, зала 1430

Сряда

Лаб. упр-10,30-13,15, зала 1430

Четвъртък

Лекция 10,30 – 13,30, зала 2537

Петък

Лекция 07,30 – 09,30, зала 1430

Лаб.упр. 09, 30 – 11,30 зала 1430

Върнете се назад