София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Николай Хинов
Доцент д-р

Николай Хинов <br> Доцент д-р

Контакти

02 965-2569;02 965-2204 hinov@tu-sofia.bg 1314,1400-А

Дисциплини:

Бакалаври - АПСЕУ, СЗУ

Магистри - ПЕСУ

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Индукционно нагряване
  • Резонансни преобразуватели на енергия

 

Публикации:

Quasi Resonant DC-DC Converters

ИНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРАВ ZVS ПОСТОЯННОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ

Buck ZVS DC-DC Quasi-Resonant Converter: Design, Modeling, Simulation and Experimentation

Двупосочни силови преобразуватели за управление на енергийни потоци в електрически транспортни средства (ЕТС)

Stand for Testing of Bi – Directional Converters in Photovoltaic Systems

MODELING OF THE PROCESSES IN THE PROPULSION SYSTEM OF AN ELECTRIC VEHICLE

State of the Art of Structures and Main Components of Hybrid and Electric Vehicles

Ultra capacitors charging by regenerative braking in electric vehicles

Modelling and Control of a Grid-connected PV System for Smart Grid Integration

Smart grid integration of small-scale trigeneration systems

An approach for estimation of optimal energy flows in battery storage devices for electric vehicles in the smart grid

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

лаб. 1314

В 11,00 ч. -13,00 ч.

П 10,00 ч. -12,00 ч.

П 10,00-16,00

В 10,00-16,00

С 10,00-18,00

Ч 10,00-15,00

П 10,00-17,30

Понеделник

Лекция-13,45-15:30, Зала 3423

Сряда

Лекция 15:,45–17,30, Зала 3239

Петък

Лекция 13:,45–15,30, Зала 1208

Лаб. Упр. 15,45 – 17,30 зала 1208

Върнете се назад