София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Петър Горанов
Професор д-р

Контакти

pgoranov@ecad.tu-sofia.bg 1404

Дисциплини:

Бакалаври - ПТ, ГЕСЕ

Магистри - ЕПУЕД

 

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • СЕП с технологични приложения
  • Преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение
  • Фотоволтаични системи и резервно захранван

 

Публикации:

Driving system for Electric Vehicles: Modelling and simulation

Modelling of Step-Up DC Converter

Analysis of a synchronous DC-DC converter working between two voltage sources

An analytical approach to model the switching losses of a power MOSFET

Simulation of air transformers with different sizes and geometry

Methods and power converters for charging/formation of VRLA batteries

 

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

каб. 1404

П 11,30 ч. -13,00 ч.

С 11,30 ч. -13,00 ч

П 13,30 – 19,30

В 8,30 – 14,30

С 8,30 – 15,00

Ч 10,30 – 16,30

П 8,30 – 14,30

Сряда

Лекция 13,45-15,30, зала 1432

Четвъртък

Лекция-13,45-15,30, зала 12602

Петък

Лаб.упр. 11, 30 – 13,30 зала 1430

Върнете се назад