София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  

Доц. д-р инж. Димитър Арнаудов

 1. Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
 2. Преобразуватели за електротехнологии.
 3. Преобразуватели за системи за съхранение на енергия.

 

Проф. дтн. Михаил Анчев

1.Силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия.

2. Микропроцесорни електронни регулатори.

3. Електронни енергийни преобразуватели с подобрени показатели по отношение на захранващата мрежа.

4. Преобразуватели с отдаване на енергия в захранващата мрежа.

 

Проф. д-р инж. Петър Горанов

 1. СЕП с технологични приложения
 2. Преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение
 3. Фотоволтаични системи и резервно захранване

 

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

 1. Индукционно нагряване
 2. Резонансни преобразуватели на енергия

 

Гл.ас. д-р Християн Кънчев

 1. Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
 2. Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи;

 

Гл. ас. д-р Владимир Димитров

 1. Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
 2. Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
 3. Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика).

 

Ас. Сталмир Денчев

 1. Проектиране на ТЗУ.
 2. Системи за управление на СЕУ

 

Ас. Гергана Вачева

 1. Моделиране на силови електронни системи за електромобили
 2. Силови електронни преобразуватели за интелегентно управление в микро и нано мрежи

 

 

Дати за изпит

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

ТЗУ за ФЕТТ и ФТК

доц. д-р Д. АРНАУДОВ

1152

28.09.18

13,30

 

Студентите от минали години се явяват САМО след представяне на ИНДИВИДУАЛЕН изпитен протокол.