София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Новини

Дати за ликвидационна сесия Магистри

Публикувана на: 01.01.1970

МАГИСТРИ

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

EMEM

доц. д-р Д. Арнаудов

 

1368

16.09.19

12,00

 

ЕЕП и СЕПСВИ

проф. дтн. М. Анчев

1430

29.09.2020

11.00

ИКСЕУ

гл. ас. д-р В. Димитров

1432

01.10.19

10,30

 

 

 

 

Върнете се назад