София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Новини

Дати за ликвидационна сесия Магистри

Публикувана на: 13.09.2021

Информация от катедра СЕ за Годишна ликвидационна сесия в отдалечена форма

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2020/2021 г. в периода: 13.09.2021 г. – 25.09.2021 г. (две седмици)

 

До 2 дни преди началото на изпита студентите е необходимо да влезат в контакт по e-mail  с преподавателя, който провежда съответния изпит. Това се налага с оглед организирането на изпитите в електронна среда.

 Изпит

 Преподавател

Среда за провеждане

Дата и час

e-mail

ИКСЕУ- ФЕТТ, 1м

гл. ас. д-р В. Димитров

 

Среда zoom,

ID:

486 915 1177

Pass: F9RWM32

23.09 - 15.00

 

dimitrov@tu-sofia.bg


  

 

Върнете се назад