София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Новини

Дати за изпит - бакалаври и магистри Поправителна сесия

Публикувана на: 30.01.2019

БАКАЛАВРИ

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

ЕР и СЕУ проф. дтн М. Анчев zoom

15.02.2021г

8.30г

Защита на КП по ТЗУ  доц. д-р Димитър Арнаудов

Google meet.

http://ecad1sun.tu-sofia.bg/tzu/

17.02.2021г.

9.00, 11.00, 14.00

ТЗУ за студентите от ФТК  доц. д-р Димитър Арнаудов

Google meet.

http://ecad1sun.tu-sofia.bg/tzu_ftk/

17.02.2021г.

16.00

ЕТС за студентите от ФЕТТ  доц. д-р Димитър Арнаудов

Google meet

Заявяване на изпит: dda@tu-sofia.bg

16.02.2021г.

15.00ч.

ТЗУ за студентите от ФЕТТ  доц. д-р Димитър Арнаудов

 Google meet

http://ecad1sun.tu-sofia.bg/tzu/

 15.02.2021г

16.00г

ЕСИИ, 4к СФ  доц. д-р Николай Хинов

MS Teams

 17.02.2021г.

9.30 

АПСЕУ, 4к ФЕТТ  доц. д-р Николай Хинов

MS Teams

 17.02.2021г.

9.30 

ЕФ, 2к ЕФ  доц. д-р Николай Хинов

MS Teams

18.02.2021г.

11.30

ГЕСЕ гл. ас. д-р Вл. Димитров zoom

15.02.2021

11.00

ПТ

 

гл. ас. д-р Вл. Димитров

zoom

14.02.2021

9,00

 

Всички студенти да ми изпратят емайл  за да ги регистриране (или линк) до деня преди изпита

 

 МАГИСТРИ

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

 ЕЕП и СЕПСВИ проф. дтн М. Анчев zoom

01.03.2021г

9.00ч

Върнете се назад