София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Димчо Хвърчилков
Асистент

Контакти

1404

Дисциплини:

Бакалаври - Практикум

 

 

Публикации:

Wireless Power Transfer

An analytical approach to model the switching losses of a power MOSFET

Simulation of air transformers with different sizes and geometry

Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия

 

 

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Каб. 1404

В 10,30 ч. ÷11,30 ч.

С 10,30 ч. ÷11,30 ч

П 10,00 ч. ÷13,30 ч.

В 9,30 ч. ÷12,00 ч.

С 10,30 ч. ÷13,00 ч.

Ч 10,30 ч. ÷17,30 ч.

П 10,30 ч. ÷15,30 ч.

 

Сряда

Лаб.упр. 13,45-17,30, зала 1365

Петък

Лаб.упр. 07,30-13,30, зала 1365

Върнете се назад