София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Владимир Димитров
Главен асистент, д-р

Контакти

dimitrov@tu-sofia.bg 1432, 1404 02 965-2262

 

Дисциплини:

Бакалаври - ППГПС 

Магистри - ИК за СЕУ

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
  • Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
  • Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика).

 

Публикации

Analysis of a power MOSFET switching process

Driving system for Electric Vehicles: Modelling and simulation

Modelling of Step-Up DC Converter

Analysis of a synchronous DC-DC converter working between two voltage sources

An analytical approach to model the switching losses of a power MOSFET

Simulation of air transformers with different sizes and geometry

Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия

Methods and power converters for charging/formation of VRLA batteries

Experimental results on the use of flux concentrators in an IPT system

System Level Modelling and Simulation of an Electric Bicycle

Overview of the Ways to Design an Electric Bicycle

 

 Аудиторна заетост, зимен семестър 2019/2020 година

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Каб. 1404, Каб. 1432

 

 

Вторник

13:00 ч. ÷13,45 ч.

15:30 ч. ÷16,45 ч.

Сряда

16,00 ч. – 16,45 ч.

Четвъртък

13,15 ч. ÷16,45 ч.

Понеделник

10,00 ч. ÷15,30 ч.

Вторник

10:15 ч. ÷18,45 ч.

Сряда

12,00 ч. ÷18,30 ч.

Четвъртък

11,15 ч. ÷18,45 ч.

Петък

10,00 ч. ÷14,00

Понеделник

Лекция 13:45- 15:30, зала 2537, ГЕСЕ, бакалаври

Вторник

Лаб.упр. 10,30-13,15, зала 1432, ГЕСЕ, бакалаври

Лаб.упр. 13,45-15,30, зала 1208, ППГПС, бакалаври

Лаб.упр. 16,45-18,30, зала 1208, ППГПС, бакалаври

Сряда

Сем.упр. 16,45-18,30, зала 2108б н.с, ППГПС, бакалаври

Четвъртък

Сем.упр. 11,30-13,15, зала 2108б, ППГПС, бакалаври

Сем.упр. 16,45-18,30, зала 2108б ч.с, ППГПС, бакалаври

 

Допълнителна информация

Curriculum Vitae

CV

 

 
Върнете се назад