8 St. Kl. Ohridski blvd., 1797 Sofia, Bulgaria +359 2 965 3063
BG | EN

News

Final exam dates for BSc students

Published on: 14.09.2023

Информация от катедра СЕ за Годишна ликвидационна сесия

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2022/2023 г. в периода: 18.09.2023 г. – 21.09.2023 г.

Дисциплина - факултет, курс

Преподавател

Зала

Дата-час

email за контакт

ТЗУ, ФЕТТ 3курс и 

EPA, ФЕТТ АЕ 2 курс

 

доц. д-р

Д. Арнаудов

 

гл. ас. д-р

Т. Тодорова

2140

19.09.2023

 

8,30ч.

 

dda@tu-sofia.bg

 

t.todorova@tu-sofia.bg

ТЗУ, ФЕТТ, Електроника 3 курс, защита на КП

доц. д-р

Д. Арнаудов

 

гл. ас. д-р

Т. Тодорова

1368/1365

18.09.2023г.

 

50 гр. - 13.00ч- 14.00ч

51 гр. - 14.00ч- 15.00ч

52 гр. - 15.00ч- 16.00ч

 

За защита на КП може да се явите и с друга група на 18.09 или 19.09, но след като минат хората от съответната група, която е по график.
Студентите от предходни учебни години се явяват на една от посочените по-горе дати.

dda@tu-sofia.bg
ЕПА, ФЕТТ, АЕ 3 курс, защита на КП

доц. д-р

Д. Арнаудов

 

гл. ас. д-р

Т. Тодорова

 1368/1365  

19.09.2023г.

 

68 гр. - 11.00ч- 12.00ч

69 гр. - 12.00ч- 13.00ч

 

За защита на КП може да се явите и с друга група на 18.09 или 19.09, но след като минат хората от съответната група, която е по график.
Студентите от предходни учебни години се явяват на една от посочените по-горе дати.

dda@tu-sofia.bg 
 ЕПСЕП, ФЕТТ, магистри

доц. д-р

Д. Арнаудов

1368

19.09.2023г.

 

12.00ч

dda@tu-sofia.bg
КЗУ/СУСЕУ– ФЕТТ, 4 курс

доц. д-р

Д. Арнаудов

2140

19.09.2023г.

8:30 ч.

dda@tu-sofia.bg

ПТ, ПТ – ФЕТТ, 4 курс

СПЕХТС- ФЕТТ 3 курс АЕ,

УЕДХЕ, ФЕТТ магистри ЕСХЕ

доц. д-р В. Димитров 1432

20.09.2023г.

10:00 ч.

dimitrov@tu-sofia.bg
ЕР/ЕТЕС/АПСЕУ доц. д-р Н. Хинов  1208

 21.09.2023

9:30 ч

hinov@tu-sofia.bg 

 

 

Go Back