8 St. Kl. Ohridski blvd., 1797 Sofia, Bulgaria +359 2 965 3063
BG | EN

Students

Students

 Новини

  

 

БАКАЛАВРИ

ТЗУ за ФЕТТ и ФТК

доц. д-р Д. Арнаудов

1154

24.09.2020

15,30

 

ТЗУ за ФЕТТ  КП

доц. д-р Д. Арнаудов

инж. Сталмир Денчев

1368

24.09.2020

13.00-15,00ч

КЗУ, СУСЕУ

инж. Сталмир Денчев

1154

24.09.2020

15.30

ЕТС

доц. д-р Д. Арнаудов

1368

16.09.2020

12.00

СЕУ и ЕР

проф. дтн. М. Анчев

1430

16.09.2020

10.30

Всички дисциплини

Проф. Горанов

 

След съгласуване на е-майл:

pgoranov@ecad.tu-sofia.bg

 

 

Курсови проекти по специалността:

Срок за предаване 18.09.2020 до 16.30 е каб.1400а

Защита на 21.09.2020 от 10.00 в лаб.1208

 

 

 

МАГИСТРИ

 

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

EMEM

доц. д-р Д. Арнаудов

 

1368

16.09.19

12,00

 

ЕЕП и СЕПСВИ

проф. дтн. М. Анчев

1430

29.09.2020

11.00

ИКСЕУ

гл. ас. д-р В. Димитров

1432

01.10.19

10,30