София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Докторанти

Докторанти

Докторанти към катедрата

 

Докторант

Докторска програма

Форма

Научен ръководител

Зачислен на

Срок на
обучение до

Фарук Ахмети

Индустриална електроника

задочна

доц. д-р Димитър Арнаудов

01.07.2020

01.07.2024

Николай Неховски

Електронни преобразуватели 

редовна

 доц. д-р Владимир Димитров

01.03.2022

01.03.2025

Кирил Генев

Индустриална електроника 

редовна

доц. д-р Николай Хинов

01.03.2022

01.03.2025

Андрей Борисов

Индустриална електроника 

редовна

доц. д-р Николай Хинов

01.03.2022

01.03.2025

Ася Христова

Електронни преобразуватели 

редовна

доц. д-р Владимир Димитров

01.03.2023

01.03.2026

Александър Атанасов

Индустриална електроника 

редовна

доц. д-р Николай Хинов

01.03.2024

01.03.2027

Димитър Серафимов

Индустриална електроника 

редовна

доц. д-р Владимир Димитров

01.03.2024

01.03.2027

Симон Дойчинов

Електронни преобразуватели 

редовна

доц. д-р Християн Кънчев

01.03.2024

01.03.2027