София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебни дисциплини

Учебни дисциплини

Специализация „Силова Електроника“ ви позволява да се реализирате в направления

 • Електромобили, хибридни автомобили и зарядни станции

 • Роботика - задвижване  и управление

 • Безжично предаване на енергия

 • Възобновяеми енергийни източници – ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ

  • Фотоволтаични централи

  • Вятърни централи

  • Горивни клетки

 • Индустриални задвижвания – икономични решения при задвижване на електрически машини

 • Индустриална автоматизация – управление на енергийни източници с минимални загуби