София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Научни изследвания

Научни изследвания

Публикации:

 

 

A DETAILED STUDY OF THE HIGH ORDER SERIAL RESONANT INVERTER FOR INDUCTION HEATING

Quasi Resonant DC-DC Converters

Computer Investigation of Three phase Clarke-Maximum (maximum p,q) Trigonometrical PLL for Grid Connected Power Converters

ИНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРАВ ZVS ПОСТОЯННОТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ

Buck ZVS DC-DC Quasi-Resonant Converter: Design, Modeling, Simulation and Experimentation

Двупосочни силови преобразуватели за управление на енергийни потоци в електрически транспортни средства (ЕТС)

Stand for Testing of Bi – Directional Converters in Photovoltaic Systems

Квазидинамичен подход за анализ на бавни преходни процеси в областта на времето в електрически мрежи с разпределени енергийни източници

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУ-ПЕРКОНДЕНЗАТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ-ТЕ ИМ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ

Analysis of a power MOSFET switching process

Driving system for Electric Vehicles: Modelling and simulation

Modelling of Step-Up DC Converter

Analysis of a synchronous DC-DC converter working between two voltage sources

Моделиране на преобразувател за заряд на суперкондензатор

MODELING OF THE PROCESSES IN THE PROPULSION SYSTEM OF AN ELECTRIC VEHICLE

State of the Art of Structures and Main Components of Hybrid and Electric Vehicles

Ultra capacitors charging by regenerative braking in electric vehicles

Wireless Power Transfer

An analytical approach to model the switching losses of a power MOSFET

Simulation of air transformers with different sizes and geometry

Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия

MODELING OF POWER CONVERTERS IN MICROGRIDS

Modelling and Control of a Grid-connected PV System for Smart Grid Integration

Emission Reduction and Economical Optimization of an Urban Microgrid Operation Including Dispatched PV-Based Active Generators

Smart grid integration of small-scale trigeneration systems

An approach for estimation of optimal energy flows in battery storage devices for electric vehicles in the smart grid

Methods and power converters for charging/formation of VRLA batteries