София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Новини

 

 

БАКАЛАВРИ

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

ТЗУ за ФЕТТ и ФТК

доц. д-р Д. Арнаудов

1151

1152

30.06.2020

16,00

 

ТЗУ за ФЕТТ  КП

доц. д-р Д. Арнаудов

ас. Сталмир Денчев

1368

29.06.2020

13,00

 

 

 

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  

Доц. д-р инж. Димитър Арнаудов

 1. Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
 2. Преобразуватели за електротехнологии.
 3. Преобразуватели за системи за съхранение на енергия.

 

Проф. дтн. инж. Михаил Анчев

 1. Силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия.
 2. Микропроцесорни електронни регулатори.
 3. Електронни енергийни преобразуватели с подобрени показатели по отношение на захранващата мрежа.
 4. Преобразуватели с отдаване на енергия в захранващата мрежа. 

 

Проф. д-р инж. Петър Горанов

 1. СЕП с технологични приложения
 2. Преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение
 3. Фотоволтаични системи и резервно захранване

 

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

 1. Индукционно нагряване
 2. Резонансни преобразуватели на енергия

 

Доц. д-р инж. Християн Кънчев

 1. Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
 2. Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи;

 

Гл. ас. д-р Владимир Димитров

 1. Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
 2. Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
 3. Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика).

 

Ас. Сталмир Денчев

 1. Проектиране на ТЗУ.
 2. Системи за управление на СЕУ

 

Ас. Гергана Вачева

 1. Моделиране на силови електронни системи за електромобили
 2. Силови електронни преобразуватели за интелегентно управление в микро и нано мрежи