София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Бланка за дипломна работа:

blanka_diplomna_rabota_v3

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

 

Задания от индустрията

Костал

Тема 1: "Безсензорно управление на колекторен електродвигател"

Определяне на позиция на колекторен мотор по пулсациите на тока му създадни при въртеен на ротора, анализ на тока, проектиране на схема за измерване на пулсациите, софтуерен алгоритъм за измерване и отброяване на пулсациите

 

Тема 2: " Управление на електродвигател по "U"-образна крива"

Управление на колекторен мотор за автомобилно огледало по ток - "U" образна крива на тока. Анализ на тока при различни ситуации на натоварване на моторите. Разработка на алгоритъм за контрол.

 

Тема 3:  „Диагностика на колекторни мотори свързани в каскадни групи“

Каскадно свързаните мотори споделят общи вериги за управление например с 3 полу моста могат да се управляват 2 мотора. Това обаче поражда редица проблеми при диагностика  (откриване на късо съединение към маса и захранване, прекъсване) при каскадно сързаните мотори. Целта е да се анализира схемата на каскадно свързани мотори и да се реализира алгоритъм за диагностициране.

 

Тема 4:  „Симулиране поведение на електрически мотор в средата на MATLAB.“

Разработка на MATLAB  модел на ел. мотор с цел изпозлването му в симулации на реални проекти. По този начин ще се спести нуждата от оборудване и в същото време ще се валидира поведението на дадено управление за него. За целта да се изследват няколо реални мотора и да се създаде подходящ модел.

 

Задания от катедрата

Преподавател Тематични направления за дипломни работи АЕ Тематични направления за дипломни работи Електроника

Николай Хинов

Доц. д-р инж. 

Моделиране на силови електронни системи в автомобила.

 

DC-AC преобразуватели в захранващи системи в автомобили.

 

Силови електронни устройства за зарядни станции на електрически транспортни средства.

 

Силови електронни преобразуватели за безжично предаване на енергия.

Индукционно нагряване

 

Резонансни преобразуватели на енергия 

 

Димитър Арнаудов

Доц. д-р инж.

Електронни преобразуватели на електрическа енергия в хибридни и електромобили.

 

DC-DC преобразуватели в захранващи системи в автомобили.

 

Системи за съхранение на енергия.

 

Моделиране на електронни системи от зарядна инфраструктура.

Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.

 

Преобразуватели за електротехнологии.

 

Преобразуватели за системи за съхранение на енергия.

 

Християн Кънчев

Доц. д-р инж.

Силови електронни преобразуватели за задвижване на електрически транспортни средства.

 

Силови електронни преобразуватели за заряд на електрически транспортни редства.

 

Системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи със зарядни станции за електромобили.

Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи.

 

Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи.

Владимир Димитров

Доц. д-р инж. 

Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.

 

Цифрово управление на силови електронни преобразуватели с приложение в транспортни средства.

 

Електрификация на транспортни средства и зарядни станции.

Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.

 

Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.

 

Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика). 

Гергана Вачева

Доц . д-р инж.

Силови електронни системи в електрически транспортни средства.

 

Изследване и моделиране на силови електронни преобразуватели за захранване на зарядни станции.

 

Интелигентни системи за управление на енергийни потоци в микромрежи.

Моделира на силови електронни системи за приложения в електромобили.

 

Силови електронни преобразуватели за интелегентно управление в микро и нано мрежи.

Теодора Тодорова

Гл. ас. д-р инж.

Силови електронни преобразуватели на електрическа енергия (ac/dc; dc/ac; dc/dc; ac/ac) с приложение в оползотворяване на енергия от ВЕИ, заряд на/консумация от акумулаторни батерии, електромобилност: проектиране на силови вериги и вериги за управление, симулационно моделиране, прототипиране.

 

Лабораторни изпитвания на работата на модули/звена в силови електронни преобразуватели: проектиране и прототипиране на ad-hoc силови вериги за измервания и измервателни приставки; автоматизиране на измервания (управление на измервателна апаратура); софтуерна обработка на резултати от измервания, вкл. автоматизиране на обработка на резултати от множество измервания.

Проектиране на силови електронни преобразуватели.

 

Системи за измерване на загуби във високочестотни магнитни материали.

Цвети  Хранов

Гл. ас. д-р инж.

DC/DC преобразуватели в автомобила.

 

Преобразуватели за електрозадвижване.

 

Системи за автоматизирано измерване и обработка на данни с приложение в автомобилната електроника.

Управление тип Hardware-in-the-Loop (Микропроцесорно управление на силови електронни устройства).

 

Преобразуватели за електрозадвижване с приложение в роботиката и инструментални машини.

 

Системи за автоматизирано измерване и обработка на данни с приложение в силовата електроника (Real-time data acquisition and processing systems (LABVIEW).

Красимир Кишкин

ас. инж.

Електронни преобразуватели в системи за съхранение на енергия, базирани на литиево – йонни батерии, суперкондензатори и др.

 

Линейни и имулсни постояннотокови преобразуватели.

 

Преобразуватели на енегия в хибридни и електромобили.

 

Електронни преобразуватели на променливотокова в постояннотокова енергия.