София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Новини

  

 

БАКАЛАВРИ

ТЗУ за ФЕТТ и ФТК

доц. д-р Д. Арнаудов

1154

24.09.2020

15,30

 

ТЗУ за ФЕТТ  КП

доц. д-р Д. Арнаудов

инж. Сталмир Денчев

1368

24.09.2020

13.00-15,00ч

КЗУ, СУСЕУ

инж. Сталмир Денчев

1154

24.09.2020

15.30

ЕТС

доц. д-р Д. Арнаудов

1368

16.09.2020

12.00

СЕУ и ЕР

проф. дтн. М. Анчев

1430

16.09.2020

10.30

Всички дисциплини

Проф. Горанов

 

След съгласуване на е-майл:

pgoranov@ecad.tu-sofia.bg

 

 

Курсови проекти по специалността:

Срок за предаване 18.09.2020 до 16.30 е каб.1400а

Защита на 21.09.2020 от 10.00 в лаб.1208

 

 

 

МАГИСТРИ

 

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

EMEM

доц. д-р Д. Арнаудов

 

1368

16.09.19

12,00

 

ЕЕП и СЕПСВИ

проф. дтн. М. Анчев

1430

29.09.2020

11.00

ИКСЕУ

гл. ас. д-р В. Димитров

1432

01.10.19

10,30

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  

Доц. д-р инж. Димитър Арнаудов

 1. Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
 2. Преобразуватели за електротехнологии.
 3. Преобразуватели за системи за съхранение на енергия.

 

Проф. дтн. инж. Михаил Анчев

 1. Силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия.
 2. Микропроцесорни електронни регулатори.
 3. Електронни енергийни преобразуватели с подобрени показатели по отношение на захранващата мрежа.
 4. Преобразуватели с отдаване на енергия в захранващата мрежа. 

 

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

 1. Индукционно нагряване
 2. Резонансни преобразуватели на енергия

 

Доц. д-р инж. Християн Кънчев

 1. Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
 2. Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи;

 

Гл. ас. д-р Владимир Димитров

 1. Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
 2. Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
 3. Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика).

 

Ас. Сталмир Денчев

 1. Проектиране на ТЗУ.
 2. Системи за управление на СЕУ

 

Ас. Гергана Вачева

 1. Моделиране на силови електронни системи за електромобили
 2. Силови електронни преобразуватели за интелегентно управление в микро и нано мрежи