София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  

Доц. д-р инж. Димитър Арнаудов

 1. Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
 2. Преобразуватели за електротехнологии.
 3. Преобразуватели за системи за съхранение на енергия.

 

Проф. дтн. инж. Михаил Анчев

 1. Силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия.
 2. Микропроцесорни електронни регулатори.
 3. Електронни енергийни преобразуватели с подобрени показатели по отношение на захранващата мрежа.
 4. Преобразуватели с отдаване на енергия в захранващата мрежа. 

 

Проф. д-р инж. Петър Горанов

 1. СЕП с технологични приложения
 2. Преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение
 3. Фотоволтаични системи и резервно захранване

 

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

 1. Индукционно нагряване
 2. Резонансни преобразуватели на енергия

 

Доц. д-р инж. Християн Кънчев

 1. Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
 2. Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи;

 

Гл. ас. д-р Владимир Димитров

 1. Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
 2. Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
 3. Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика).

 

Ас. Сталмир Денчев

 1. Проектиране на ТЗУ.
 2. Системи за управление на СЕУ

 

Ас. Гергана Вачева

 1. Моделиране на силови електронни системи за електромобили
 2. Силови електронни преобразуватели за интелегентно управление в микро и нано мрежи

 

 

Новини

 

БАКАЛАВРИ

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

ТЗУ за ФЕТТ  и ФТК

доц. д-р Д. Арнаудов

проф. д-р П. Горанов

1154

10.09.19

9,00

 

ТЗУ за ФЕТТ  КП

доц. д-р Д. Арнаудов

ас. Сталмир Денчев

1368

 

10.09.19

14,00

 

ПТ, ГЕСЕ

проф. д-р П. Горанов

1432

10.09.19

10,00

 

АПСЕУ, ППЕ, СЗУ, ППЕ и ИцСх

доц. д-р Хинов

1208

09.09.19

9,30

 

СУСЕУ и КЗУ

доц. д-р Д. Арнаудов

ас. Сталмир Денчев

1435

11.09.19

13,00

ЕР и СЕУ

проф. дтн. М. Анчев

1435

11.09.19

8,30

 

Срок за предаване на КП I и II част - 05.09.2019г.

Защита на КП -09.09.2019

Срок за предаване на ДР 20.09.2019г.

Дипломна защита от 24.09.до 05.10.2019г.

 

Магистри- ликвидационна сесия

 

 

 Изпит

 Преподавател

Зала

Дата и час

EMEM

доц. д-р Д. Арнаудов

 

1313

01.10.19

13,00

 

ЕПУЕД

проф. д-р П. Горанов

1432

07.10.19

10,00

 

ИПСЕП

доц. д-р Хинов

1208

02.10.19

9,30

 

ИКСЕУ

гл. ас. д-р В. Димитров

1432

07.10.19

13,00

 

 

Срока за предаване на дипломни работи 20.09.2019г.

Дипломна защита от 24.09.до 05.10.2019г.