София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Zimna sesia 2022 PE 

Зимна сесия катедра СЕ, 2022г.

 

БАКАЛАВРИ

 

Редовна сесия, ТЗУ

Изпита по ТЗУ за редовна изпитна сесия се провежда в Google classroom, където са провеждани и занятията. Студентите ще получат подробни указания за провеждането на изпита в  Google classroom. Изпита е отдалечен, присъствен, писмен с качване на писмените работи в classroom. За връзка се използва Google meet.

За поправителната сесия, студентите от тази учебна година го провеждат отново в classroom.

За поправителната сесия, студентите от МИНАЛИ УЧЕБНИ ГОДИНИ:

 1. Свързват се със студентска канцелария за да им генерират индивидуален изпитен протокол.
 2. Уведомяват на e-mail tzuzaftk@gmail.com до 30.01.2022г., че имат протокол и от доц. Арнаудов ще получат линк за Google meet.
 3. Нужна е камера и микрофон, получават след свързване на линка въпроси и пишат на листа. Сканират/снимат работите и ги качват в електронната среда, указана по време на изпита

 

Защита на КП по ТЗУ за студентите от тази учебна година е чрез качване в classroom проектите (където са провеждани занятията за семинарни упражнения).

Защита  на КП по ТЗУ за студентите от МИНАЛИ УЧЕБНИ ГОДИНИ:

 1. Свързват се със студентска канцелария за да им генерират индивидуален изпитен протокол.
 2. Уведомяват на e-mail tzuzaftk@gmail.com до 30.01.2022г., че имат протокол и от доц. Арнаудов ще получат линк за Google meet.
 3. Нужна е камера и микрофон, изпращат проекта на e-mail: tzuzaftk@gmail.com. По време на защитата, споделят екрана и се дискутира върху проекта.

Студентите от минали учебни години могат да намерят допълнителна информация на:

http://ecad1sun.tu-sofia.bg/tzu/

и на сайта на катедрата:

https://pe.fett.tu-sofia.bg/bg/za-studentite

 

 

Редовна сесия, ПТ, 13.01.2022 г., 15:00 ч.

  • за студентите от НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

Изпитът се провежда чрез Zoom. Студентите ще получат подробни указания за провеждането на изпита на груповата си поща.

 

Поправителна сесия, ПТ, 1.02.2022 г., 15:00 ч.

 • за студентите от НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

Изпитът се провежда чрез Zoom. Студентите ще получат подробни указания за провеждането на изпита на груповата си поща.

 • За студентите от МИНАЛИ УЧЕБНИ ГОДИНИ:
 1. Свързват се със студентска канцелария, за да им генерират индивидуален изпитен протокол.
 2. Уведомяват на e-mail dimitrov@tu-sofia.bg до 30.01.2022г., че имат протокол и от доц. В. Димитров ще получат линк за видеоконферентната връзка.
 3. Нужни са камера и микрофон. След свързване на линка, получават въпроси и пишат на листа. Готовите работи се сканират/снимат и предават в рамките на указаното време на dimitrov@tu-sofia.bg.

Поправителна сесия, ГЕСЕ, 1.02.2022 г., 10:00 ч.

  • за студентите от НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

Изпитът се провежда чрез Google classroom, където тазгодишните студенти вече имат акаунти (Google classroom стая: ГЕСЕ лекции 21/22 (гр.47)). Там студентите ще получат подробни указания за провеждането на изпита. За връзка се използва Google meet.

  • За студентите от МИНАЛИ УЧЕБНИ ГОДИНИ:
   1. Свързват се със студентска канцелария, за да им генерират индивидуален изпитен протокол.
   2. Уведомяват на e-mail dimitrov@tu-sofia.bg до 30.01.2022 г., че имат протокол и от доц. В. Димитров ще получат линк за Google meet.
   3. Нужни са камера и микрофон. След свързване на линка, получават въпроси и пишат на листа. Готовите работи се сканират/снимат и предават в електронната среда, указана по време на изпита.

Редовна сесия, АПСЕУ, 20.01.2022 от 11:30 ч.

  • за студентите от НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

Изпитът се провежда чрез платформата Google classroom, където са провеждани и занятията. Студентите ще получат подробни указания за провеждането на изпита в  Google classroom. Изпита е отдалечен, присъствен, писмен с качване на писмените работи в Google classroom. За връзка се използва Google meet.

Поправителна сесия, АПСЕУ, 2.02.2022 г. от 10:00 ч.

За поправителната сесия, студентите от тази учебна година го провеждат отново в classroom.

  • За поправителната сесия, студентите от МИНАЛИ УЧЕБНИ ГОДИНИ:
 1. Свързват се със студентска канцелария за да им генерират индивидуален изпитен протокол.
 2. Уведомяват на e-mail hinov@tu-sofia.bg до 30.01.2022г., че имат протокол и от доц. Хинов ще получат линк за Google meet.
 3. Нужна е камера и микрофон, получават след свързване на линка въпроси и пишат на листа. Сканират/снимат работите и ги качват в електронната среда, указана по време на изпита.

Редовна сесия, ЕТС, 26.01.2022 от 11:30 ч.

  • за студентите от НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

Изпитът се провежда чрез платформата Google classroom, където са провеждани и занятията. Студентите ще получат подробни указания за провеждането на изпита в  Google classroom. Изпита е отдалечен, присъствен, писмен с качване на писмените работи в Google classroom. За връзка се използва Google meet.

Поправителна сесия, ЕТС, 2.02.2022 г. от 13:30 ч.

За поправителната сесия, студентите от тази учебна година го провеждат отново в classroom.

  • За поправителната сесия, студентите от МИНАЛИ УЧЕБНИ ГОДИНИ:
 1. Свързват се със студентска канцелария за да им генерират индивидуален изпитен протокол.
 2. Уведомяват на e-mail hinov@tu-sofia.bg до 30.01.2022г., че имат протокол и от доц. Хинов ще получат линк за Google meet.
 3. Нужна е камера и микрофон, получават след свързване на линка въпроси и пишат на листа. Сканират/снимат работите и ги качват в електронната среда, указана по време на изпита.

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

 

Задания от индустрията

Костал

Тема 1: "Безсензорно управление на колекторен електродвигател"

Определяне на позиция на колекторен мотор по пулсациите на тока му създадни при въртеен на ротора, анализ на тока, проектиране на схема за измерване на пулсациите, софтуерен алгоритъм за измерване и отброяване на пулсациите

 

Тема 2: " Управление на електродвигател по "U"-образна крива"

Управление на колекторен мотор за автомобилно огледало по ток - "U" образна крива на тока. Анализ на тока при различни ситуации на натоварване на моторите. Разработка на алгоритъм за контрол.

 

Тема 3:  „Диагностика на колекторни мотори свързани в каскадни групи“

Каскадно свързаните мотори споделят общи вериги за управление например с 3 полу моста могат да се управляват 2 мотора. Това обаче поражда редица проблеми при диагностика  (откриване на късо съединение към маса и захранване, прекъсване) при каскадно сързаните мотори. Целта е да се анализира схемата на каскадно свързани мотори и да се реализира алгоритъм за диагностициране.

 

Тема 4:  „Симулиране поведение на електрически мотор в средата на MATLAB.“

Разработка на MATLAB  модел на ел. мотор с цел изпозлването му в симулации на реални проекти. По този начин ще се спести нуждата от оборудване и в същото време ще се валидира поведението на дадено управление за него. За целта да се изследват няколо реални мотора и да се създаде подходящ модел.

 

Задания от катедрата

Доц. д-р инж. Димитър Арнаудов

 1. Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
 2. Преобразуватели за електротехнологии.
 3. Преобразуватели за системи за съхранение на енергия. 

Проф. дтн. инж. Михаил Анчев

 1. Силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия.
 2. Микропроцесорни електронни регулатори.
 3. Електронни енергийни преобразуватели с подобрени показатели по отношение на захранващата мрежа.
 4. Преобразуватели с отдаване на енергия в захранващата мрежа.  

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

 1. Индукционно нагряване
 2. Резонансни преобразуватели на енергия 

Доц. д-р инж. Християн Кънчев

 1. Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
 2. Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи; 

Гл. ас. д-р Теодора Тодорова

 1. Проектиране на силови електронни преобразуватели
 2. Системи за измерване на загуби във високочестони магнитни материали

Гл. ас. д-р Владимир Димитров

 1. Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
 2. Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
 3. Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика). 

Ас. Цвети Хранов

 1. Управление тип Hardware-in-the-Loop (Микропроцесорно управление на силови електронни устройства)
 2. Преобразуватели за електрозадвижване с приложение в роботиката и инструментални машини
 3. Системи за автоматизирано измерване и обработка на данни с приложение в силовата електроника (Real-time data acquisition and processing systems (LABVIEW))

Ас. Сталмир Денчев

 1. Проектиране на ТЗУ.
 2. Системи за управление на СЕУ