София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

За студентите

За студентите

Тематични направления за разработка на дипломни работи

 

Задания от индустрията

Костал

Тема 1: "Безсензорно управление на колекторен електродвигател"

Определяне на позиция на колекторен мотор по пулсациите на тока му създадни при въртеен на ротора, анализ на тока, проектиране на схема за измерване на пулсациите, софтуерен алгоритъм за измерване и отброяване на пулсациите

 

Тема 2: " Управление на електродвигател по "U"-образна крива"

Управление на колекторен мотор за автомобилно огледало по ток - "U" образна крива на тока. Анализ на тока при различни ситуации на натоварване на моторите. Разработка на алгоритъм за контрол.

 

Тема 3:  „Диагностика на колекторни мотори свързани в каскадни групи“

Каскадно свързаните мотори споделят общи вериги за управление например с 3 полу моста могат да се управляват 2 мотора. Това обаче поражда редица проблеми при диагностика  (откриване на късо съединение към маса и захранване, прекъсване) при каскадно сързаните мотори. Целта е да се анализира схемата на каскадно свързани мотори и да се реализира алгоритъм за диагностициране.

 

Тема 4:  „Симулиране поведение на електрически мотор в средата на MATLAB.“

Разработка на MATLAB  модел на ел. мотор с цел изпозлването му в симулации на реални проекти. По този начин ще се спести нуждата от оборудване и в същото време ще се валидира поведението на дадено управление за него. За целта да се изследват няколо реални мотора и да се създаде подходящ модел.

 

Задания от катедрата

Доц. д-р инж. Димитър Арнаудов

 1. Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
 2. Преобразуватели за електротехнологии.
 3. Преобразуватели за системи за съхранение на енергия.

Доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

 1. Индукционно нагряване
 2. Резонансни преобразуватели на енергия 

Доц. д-р инж. Християн Кънчев

 1. Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
 2. Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи; 

Гл. ас. д-р Теодора Тодорова

 1. Проектиране на силови електронни преобразуватели
 2. Системи за измерване на загуби във високочестони магнитни материали

Доц. д-р Владимир Димитров

 1. Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
 2. Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
 3. Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика). 

Гл. Ас. д-р Цвети Хранов

 1. Управление тип Hardware-in-the-Loop (Микропроцесорно управление на силови електронни устройства)
 2. Преобразуватели за електрозадвижване с приложение в роботиката и инструментални машини
 3. Системи за автоматизирано измерване и обработка на данни с приложение в силовата електроника (Real-time data acquisition and processing systems (LABVIEW)

Доц. д-р Гергана Вачева

 1. Моделира на силови електронни системи за приложения в електромобили
 2. Силови електронни преобразуватели за интелегентно управление в микро и нано мрежи