София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Новини

Датa за ликвидационна сесия Бакалаври

Публикувана на: 03.09.2021

Информация от катедра СЕ за Годишна ликвидационна сесия в отдалечена форма

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2020/2021 г. в периода: 13.09.2021 г. – 25.09.2021 г. (две седмици)

 

 До 2 дни преди началото на изпита студентите е необходимо да влезат в контакт по e-mail  с преподавателя, който провежда съответния изпит. Това се налага с оглед организирането на изпитите в електронна среда.

Дисциплина - факултет, курс

Преподавател

Среда за провеждане

Дата-час

email за контакт

ТЗУ, ФЕТТ 3курс и ФТК 2 курс

 

Датата е и за студенти от минали учебни години

Студентите от минали години подават заявка на tzuzaftk@gmail.com

 

доц. д-р

Д. Арнаудов

 

гл. ас. д-р

Т. Тодорова

ТЗУ за ФЕТТ - http://ecad1sun.tu-sofia.bg/tzu/

 

ТЗУ за ФТК - http://ecad1sun.tu-sofia.bg/tzu_ftk/

13.09.2021

9,30

 

dda@tu-sofia.bg

 

t.todorova@tu-sofia.bg

Силови електронни устройства –ФЕТТ,

4 курс

Проф. дтн.инж.

М. Анчев

Среда zoom

15.09

9.00

antchev@tu-sofia.bg

Електронни регулатори – ФЕТТ, 3

Проф. дтн.инж.

М. Анчев

 Среда zoom  

14.09

9.00

 antchev@tu-sofia.bg

ТЗУ, ФЕТТ, 3 курс, защита на КП

Доц. Д. Арнаудов

Google meet

Студентите от минали години подават заявка на tzuzaftk@gmail.com и изпращат на този имейл КП. Останалите качват в акаунтите си в Classroom както през учебната година.

13.09.2021г.

13:00ч.

14.09.2021г.

9:30ч.

dda@tu-sofia.bg

КЗУ, ФЕТТ, 4 курс

инж. Сталмир Денчев

 Google meet

15.09.2021г. 

10:00ч. 

 stalmir.denchev@tu-sofia.bg

СУСЕУ, ФЕТТ, 4 курс 

инж. Сталмир Денчев

Google meet

15.09.2021г. 

13:30ч 

 stalmir.denchev@tu-sofia.bg

АПСЕУ, ФЕТТ, 4 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 доц. Н. Хинов  Microsoft Teams  

21.09.2021г. 

9:30ч 
 

hinov@tu-sofia.bg

ЕТС, ФЕТТ, 4 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 доц. Н. Хинов  Microsoft Teams  

21.09.2021г. 

9:30ч 
 hinov@tu-sofia.bg

ППЕ, ЕФ, 2 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

  доц. Н. Хинов   Microsoft Teams  

20.09.2021г. 

9:30ч 
 hinov@tu-sofia.bg

ИЦСХ, ФА, 2 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 доц. Н. Хинов  Microsoft Teams  

20.09.2021г. 

9:30ч 
 hinov@tu-sofia.bg

ЕЕС, СФ, 2 курс 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 доц. Н. Хинов  Microsoft Teams  

20.09.2021г. 

9:30ч 
 hinov@tu-sofia.bg

ГЕСЕ – ФЕТТ, 4 курс

гл. ас. д-р В. Димитров

Среда zoom,

ID:486 915 1177

Pass:F9RWM3
23.09 - 12.00

dimitrov@tu-sofia.bg

ПТ – ФЕТТ, 4 курс

гл. ас. д-р В. Димитров

Среда zoom,

ID:486 915 1177

Pass:F9RWM3

 23.09 - 13.30  dimitrov@tu-sofia.bg

Защита на КП 1 и 2 част

(преддипломен проект)

 

Датата е и за студенти от минали учебни години

 Доц. Д. Арнаудов  

Google meet

Защита на КП (1 и 2 част)

 

https://meet.google.com/qno-dnhg-dxp

 

Проектите се качват в Classroom, а студентите от предни години изпращат на tzuzaftk@gmail.com
 

13.09.2021г.

11:30ч.
 

dda@tu-sofia.bg

hinov@tu-sofia.bg

 

 

Върнете се назад