София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Димитър Арнаудов
Доцент д-р

Димитър Арнаудов <br> Доцент д-р

Контакти

dda@tu-sofia.bg 02 965 2246, 02 965 2122, 02 965 2005 1403

Дисциплини:

Бакалаври - ТЗУ, ЕТС

 

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение с приложение в различни системи.
  • Преобразуватели за електротехнологии.
  • Преобразуватели за системи за съхранение на енергия.

 

Публикации:

Stand for Testing of Bi – Directional Converters in Photovoltaic Systems

Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия

 

Modelling and Control of a Grid-connected PV System for Smart Grid Integration

 

 

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Вторник

13,00 - 14,00

Сряда

9,00 - 10,00

Четвъртък

9,00 - 10,00

Каб. 1405/1313

П 9,00 - 17,30

В 9,00 - 17,30

С 9,00 - 17,30

Ч 9,00 - 15,00

П 9,00 - 15,00

Понеделник

Лекции 13,45 - 15,30,  зала 2140

Сем. Упр. 15,45 - 17,30,  зала 2537

Сряда

Лекции 11,30 - 13,15,  зала 2533а

Четвъртък

Лаб. упр. 10,30 - 13,15, лаб.1368

 

Върнете се назад