София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Християн Кънчев
Доцент, д-р

Християн Кънчев <br> Доцент, д-р

Контакти

hkanchev@tu-sofia.bg 1402 02 965-2642, 02 965-2569, 02 965-2007

 

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
  • Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи;

 

 

 

 

Аудиторна заетост, зимен семестър 2019/2020 година

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Понеделник

16,00 - 17,30

Вторник

14,00 - 16,30

Четвъртък

15,00 - 17,00

Каб. 1402/1314

П 10,00 - 17,30

В 10,00 - 17,00

С 10,00 - 17,00

Ч 10,00 - 17,00

П  9,00 - 16,30

Понеделник

Лаб. упр 13,45 - 15,45, зала 1208

Вторник

Лекции 9,30 - 13,15, зала 12612

Четвъртък

Лаб. упр. 17,45 - 19,30, зала 1208

 

 

Публикации:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУ-ПЕРКОНДЕНЗАТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ-ТЕ ИМ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ

MODELING OF POWER CONVERTERS IN MICROGRIDS

Modelling and Control of a Grid-connected PV System for Smart Grid Integration

Emission Reduction and Economical Optimization of an Urban Microgrid Operation Including Dispatched PV-Based Active Generators

Smart grid integration of small-scale trigeneration systems

An approach for estimation of optimal energy flows in battery storage devices for electric vehicles in the smart grid

 

Върнете се назад