София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Християн Кънчев
Доцент, д-р

Християн Кънчев <br> Доцент, д-р

Контакти

hkanchev@tu-sofia.bg 02 965-2642, 02 965-2569, 02 965-2007 1402, 1314

 

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Силови електронни преобразуватели в интелигентни мрежи;
  • Преобразуватели и системи за управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи;

 

 

 

 

Аудиторна заетост, зимен семестър 2020/2021 година

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Понеделник

11:00 – 13:00

Вторник

14:00 – 16:00

Четвъртък

11:00 – 13:00

Каб. 1402/ лаб. 1314

П 10:00 – 19:30

В 07:30 – 16:00

С 10:00 – 17:00

Ч 11:00 – 17:30

П 10:00 – 16:30

Понеделник

13:45 – 15:30 12614 (ОИП, фр:PCI),лекции, зала 12614, - ФФОЕ I курс

15:45 – 17:30 1313 (ППЕ), лабораторни, лаб. 1313 , ЕФ II курс

17:45 – 19:30 1208 (ППГПС), лабораторни, лаб. 1208. ФЕТТ IV курс

Вторник

07:30 – 13:15 12628 (ОИП, PCI),лабораторни, лаб. 12628, - ФФОЕ I курс

Четвъртък

13:45 – 15:30 1313 (ППЕ), лабораторни, лаб. 1313 , ЕФ II курс

15:45 – 17:30 1208 (КА, фр:AO), лабораторни, лаб. 1208 , ФФОЕ IV курс

 

 

Публикации:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУ-ПЕРКОНДЕНЗАТОРИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ-ТЕ ИМ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ФЛУКТУАЦИИТЕ НА МОЩНОСТТА НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР СЪС СУПЕРКОНДЕНЗАТОРИ

MODELING OF POWER CONVERTERS IN MICROGRIDS

Modelling and Control of a Grid-connected PV System for Smart Grid Integration

Emission Reduction and Economical Optimization of an Urban Microgrid Operation Including Dispatched PV-Based Active Generators

Smart grid integration of small-scale trigeneration systems

An approach for estimation of optimal energy flows in battery storage devices for electric vehicles in the smart grid

 

Върнете се назад