София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Михаил Анчев
Професор дтн.

Михаил Анчев <br> Професор дтн.

Контакти

antchev@tu-sofia.bg 1401 02 965-3321;02 965-2048

Дисциплини:

Бакалаври - СЕУ

Магистри - ЕЕП, СЕПСВИ

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия.
  • Микропроцесорни електронни регулатори.
  • Електронни енергийни преобразуватели с подобрени показатели по отношение на захранващата мрежа.
  • Преобразуватели с отдаване на енергия в захранващата мрежа.

 

 

 Публикации:

 

 Computer Investigation of Three phase Clarke-Maximum (maximum p,q) Trigonometrical PLL for Grid Connected Power Converters

 

  Аудиторна заетост, зимен семестър 2019/2020 година

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Понеделник

11,30 - 12,30

Вторник

10,30 - 11,30

Каб. 1401/1430

П 11,30 - 15,30

В 10,30 - 14,30

С 10,30 - 14,30

Ч 10,30 - 14,30

П 10,30 - 19,30

Вторник

Лекция- 11,30 - 13,15,  зала 2554 

Петък

Лаб. упр. 13,45 - 19,30, зала 1430

Върнете се назад