София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Сталмир Денчев
Асистент,

Сталмир Денчев <br> Асистент,

Контакти

stalmir.denchev@tu-sofia.bg 1303 965 2899, 965 3261

Дисциплини:

Бакалаври - КЗУ

 

 

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Проектиране на ТЗУ.
  • Системи за управление на СЕУ

 

  Аудиторна заетост, зимен семестър 2019/2020 година

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Понеделник

11,00 - 13,00

Вторник

9,00 - 10,30

Четвъртък

9,00 - 10,30

Каб.1303/1368

П 09,30 - 15,30

В 10,30 - 16,30

С  9,00 - 15,00

Ч 10,30 - 16,30

П  9,00 - 15,00

Понеделник

Сем. Упр. 13,45 - 15,30  зала 3423

Вторник

Лаб. упр. 10,30 - 16,30, зала 1368

Четвъртък

Лаб.упр.-10,30 - 16,30, зала 1368

 

Върнете се назад