София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Теодора Тодорова
Главен Aсистент, д-р

Контакти

t.todorova@tu-sofia.bg 1402 02 965-2642, 02 965-2005

 

 

Дисциплини:

Бакалаври - ТЗУ

 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи 

  1. Проектиране на силови електронни преобразуватели
  2. Системи за измерване на загуби във високочестони магнитни материали

Аудиторна заетост, зимен семестър 2020/2021 година

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Понеделник

10.00-12.00

Сряда

10.00-12.00

Петък

10.00-12.00

 

Каб.1402

П 10.00-15.30

В 8.30 – 15.30

С 10.00 – 15.00

Ч 12.00 – 17.00

П 9.00 – 13.00

Вторник

8.30 – 10.15 лаб. упр. ППГПС

зала 1208

 

10.30 – 13.15 лаб. упр. ТЗУ

зала 1368

 

13.45 – 15.30 лаб. упр. ППГПС

зала 1208

 

Четвъртък (нечетна седмица)

14.30 – 16.15 сем. упр. ТЗУ

зала 3610

 

 

 

Върнете се назад