София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Цвети Хранов
Главен Асистент, д-р

Контакти

02 965-2204, 02 965-2569 chranov@tu-sofia.bg 1314,1400а

Дисциплини:

Бакалаври - АПСЕУ 

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

 

 

 

Аудиторна заетост, зимен семестър 2019/2020 година

 

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Сряда

15,45 - 18,45

Четвъртък:

13,45 -16,45Каб.1400а/1314

П 10,00 -14,00

 В 11,00 - 15,00

С  10,00 - 13,00

 Ч 11,00 - 17,00

 П  11,00 - 15,00

Вторник

Лаб. упр. 13,45 – 16130, зала 1314

Сряда

Лаб. упр. 13,45 – 15,30, зала1208

Четвъртък

ЛУ 10,00 – 13,15, зала 1208

 

Върнете се назад