София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Служители

Владимир Димитров
Доцент д-р

Контакти

dimitrov@tu-sofia.bg 1432, 1404 02 965-2262

Дисциплини:

Бакалаври - ППГПС 

Магистри - ИК за СЕУ

 

Тематични направления за разработка на дипломни работи

  • Силови електронни преобразуватели за задвижване на транспортни средства.
  • Силови преобразуватели за безжично предаване на енергия.
  • Цифрово управление на силови електронни преобразуватели (микроконтролери и програмируема логика).

 

Публикации

Analysis of a power MOSFET switching process

Driving system for Electric Vehicles: Modelling and simulation

Modelling of Step-Up DC Converter

Analysis of a synchronous DC-DC converter working between two voltage sources

An analytical approach to model the switching losses of a power MOSFET

Simulation of air transformers with different sizes and geometry

Изследване на елементи от система за безконтактно предаване на енергия

Methods and power converters for charging/formation of VRLA batteries

Experimental results on the use of flux concentrators in an IPT system

System Level Modelling and Simulation of an Electric Bicycle

Overview of the Ways to Design an Electric Bicycle

 

 Аудиторна заетост, зимен семестър 2020/2021 година

Приемно време

Присъствено време

Аудиторна заетост

Понеделник

17.30-18.30

Вторник

13.15-13.45

18.30-19.30

Сряда

10.30-11.30

13.15-13.45

Четвъртък

12.30-14.30

Лаб.1432

П 11.30 - 18.30

В 10.15 – 19.30

С 8.30 – 19.30

Ч 12.00 – 16.00

П 10.00 – 14.00

Понеделник

11.30 – 13.15 сем. упр. ППГПС

зала 2108б (нечетна седмица)

13.45 – 15.30 лекция. ГЕСЕ

зала 2537

15.45 – 17.30 сем. упр. ППГПС

зала 2108б (четна седмица)

 

Вторник

10:30 – 13:15 лаб. упр. ПТ

зала 1432

13:45 – 16:30 лаб. упр. ПТ

зала 1432

16:45 – 18:30 лаб. упр. ППГПС

зала 1208

 

Сряда

08.30 – 10.15 сем. упр. ППГПС

зала 2108б (четна седмица)

11.30 – 13.15 сем. упр. ППГПС

зала 2108б (четна седмица)

13:45 – 16:30 лаб. упр. ГЕСЕ

зала 1432

16:45 – 19:30 лаб. упр. ГЕСЕ

зала 1432

 

Допълнителна информация

Curriculum Vitae

CV

 

 
Върнете се назад